Tích lũy điểm khi mua các sản phẩm Intel® NUC đủ điều kiện

Tích lũy điểm khi mua các sản phẩm Intel® NUC đủ điều kiện

 
Thời gian khuyến mãi: Ngày 27 tháng 8 năm 2017 – Ngày 16 tháng 9 năm 2017
Mua các sản phẩm Intel® NUC đủ điều kiện và nhận được số điểm lớn
Một cơ hội để tích lũy đến gấp đôi số điểm khi mua một số sản phẩm Intel® NUC! Quan trọng hơn cả là khi mua các sản phẩm Intel® NUC đủ điều kiện sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7, bạn sẽ được tặng 100 điểm thưởng bổ sung cho mỗi gói 5 sản phẩm!
Cơ hội nhận điểm thưởng là không giới hạn, vì thế hãy mua thiết bị với số lượng bạn muốn từ các nhà phân phối tham gia chương trình ngay hôm nay!
 
Các SKU Đủ Điều Kiện
SKU
Mô tả
Điểm Ma Trận
Điểm Thưởng
Điểm thưởng cho gói (Mỗi 5 sản phẩm)
BOXNUC5CPYHBộ hộp Intel® NUC NUC5CPYH, Hộp đơn-10-
BOXNUC6CAYHBộ hộp Intel® NUC, NUC6CAYH, Hộp đơn1010
BOXNUC5I3RYHBộ hộp Intel® NUC NUC5i3RYH, Hộp đơn-20
BOXNUC5I5RYHBộ hộp Intel® NUC NUC5i5RYH, Hộp đơn-30
BOXNUC7I3BNHBộ hộp Intel® NUC, NUC7i3BNH, Hộp đơn2020100
BOXNUC7I3BNKBộ hộp Intel® NUC, NUC7i3BNK, Hộp đơn2020
BOXNUC7I5BNHBộ hộp Intel® NUC, NUC7i5BNH, Hộp đơn3030
BOXNUC7I5BNKBộ hộp Intel® NUC, NUC7i5BNK, Hộp đơn3030
BOXNUC7I7BNHBộ hộp Intel® NUC, NUC7i7BNH, Hộp đơn4040
 
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các sản phẩm Bộ Intel® NUC.
Truy cập trang web Nhà cung cấp công nghệ Intel® để biết chi tiết về tư cách thành viên của bạn, thông tin mới nhất về sản phẩm, các khóa đào tạo và nhiều thông tin khác.
 
Điều Khoản và Điều Kiện
 • Chương trình khuyến mãi này phục vụ theo hình thức đến trước phục vụ trước và dành cho tất cả đối tác Bạch kim, Vàng và Đăng ký của Chương trình nhà cung cấp công nghệ Intel® tham gia chương trình Điểm tại Úc, Bangladesh, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.
 • Khuyến mãi này bắt đầu vào ngày 27 tháng 8 năm 2017 và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 năm 2017.
 • Tích lũy điểm khi mua các sản phẩm đủ điều kiện ở trên.
 • Mua gói gồm 5 sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 7 đủ điều kiện trong thời gian khuyến mãi và nhận được 100 điểm.
 • Đây là chương trình khuyến mãi áp dụng chung trong khu vực và có khả năng là không phải các sản phẩm hợp lệ trong chương trình này đều có sẵn tại nước bạn.
 • Các chế độ khuyến mãi công bố ở đây chỉ có giá trị trong phạm vi thông báo này và không được kết hợp với bất kỳ chế độ khuyến mãi nào khác cho các Nhà Cung Cấp Công Nghệ Intel®, hoặc cho Nhà Phân Phối Chính Thức của Intel® thay mặt cho họ, về các bộ phận này. Chương trình khuyến mãi này có thể được kết hợp với ưu đãi Ma Trận Điểm.
 • Các nhà phân phối tham gia phải nộp lại tất cả các sản phẩm chưa bán được muộn nhất vào ngày 23 tháng 9 năm 2017.
 • Điểm khuyến mãi sẽ được ghi vào tài khoản của đối tác tương ứng trong vòng 40 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mãi.
 • Tất cả các vấn đề và tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến khuyến mãi này sẽ tuân theo quyết định của Intel, và quyết định của Intel sẽ là quyết định cuối cùng và mang tính bắt buộc. Điểm không có giá trị chuyển nhượng và quy đổi thành tiền mặt, tín dụng hay bất kỳ hình thức gì khác.
 • Intel có quyền tùy ý thay đổi, xóa hoặc thêm bất kỳ Điều Khoản và Điều Kiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi thời gian khuyến mãi hoặc rút lại chương trình khuyến mãi này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bất kỳ đối tác nào.
 • Chương trình khuyến mãi này áp dụng dựa trên các Điều Khoản và Điều Kiện về Điểm.
 • Xin xem các Điều Khoản và Điều Kiện của Chương Trình Nhà Cung Cấp Công Nghệ Intel® trên https://www.intel.sg/content/www/xa/en/technology-provider/legal/program-terms-and-conditions.html để được biết các điều khoản và điều kiện đầy đủ.
 • Việc nhận điểm của bạn trong chương trình khuyến mãi này có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này.